X

Oferta

Ryczałt

od100PLN / m-c
Cena netto za usługę

KPiR

od150PLN / m-c
Cena netto za usługę

Księgi handlowe

od450PLN / m-c
Cena netto za usługę

Standardowy

10/ Month

Pakiet obejmuje:

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Wyliczanie zobowiązań PIT, CIT, VAT i ZUS
 • Sporządzanie i składanie deklaracji US i ZUS
 • Występowanie przed US i ZUS
 • Dostęp do modułów: Fakturowanie, Archiwum dokumentów, Analizy finansowe – dla KPiR
 • Brak dodatkowych kosztów, stałe miesięczne wynagrodzenie
 • Szczegółowy zakres poniżej

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bądź chcieli skorzystać z naszej oferty, zachęcamy do kontaktu. Służymy informacją zarówno telefonicznie jak i mailowo. Z chęcią umówimy się również na spotkanie w naszym biurze w Łodzi.

Kontakt

Usługi z zakresu prowadzenia księgowości klienta obejmują

 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej począwszy od wyboru formy działalności, poprzez sposób opodatkowania, po formalności w organach rejestrowych.
 • Oferujemy prowadzenie księgowości w zakresie księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, ewidencji ryczałtowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT z ustaleniem zobowiązań podatkowych.
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na poczet zobowiązań podatku dochodowego.
 • Sporządzenia zeznania rocznego bądź sprawozdania finansowego.
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S.

Usługi w dziedzinie kadr i płac obejmują obsługę właściciela firmy oraz jego pracowników. Do zakresu świadczonych usług należą zagadnienia takie jak:

 • Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, obliczanie narzutów na wynagrodzenia oraz wypłat zasiłków chorobowych.
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz dokumentów do zatrudnienia i zmian w warunkach pracy i płacy.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowniczych.
 • Rejestrację danych pracowniczych w systemie kardowo-płacowym.
 • Administracja, zarządzanie i archiwizacja teczek osobowych.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Sporządzenie deklaracji i informacji podatkowych PIT-11, PIT-4R.
 • Sporządzenia deklaracji rozliczeniowych DRA i IWA oraz ich przekazywanie do ZUS.
 • Przygotowywanie list płac, formularzy ZUS RMUA i przesyłanie do klienta.
 • Sporządzanie symulacji prognozowanego zatrudnienia oraz potencjalnych obciążeń para podatkowych.

Ponadto do zakresu naszych usług należą:

 • Reprezentowanie podatnikach przed organami US i ZUS.
 • Sprawozdawczość do GUS.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Kontakt z klientem z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji.
 • Sporządzanie zestawień i analiz księgowych dla potrzeb zarządzania firmą.
 • Sporządzanie wyciągów z dokumentacji podatkowej do przedłożenia w bankach przy ubieganiu się o kredyty i pożyczki.

W zależności od potrzeb i oczekiwań klientów zakres usług może być dowolnie modyfikowany.

Podane ceny są cenami podstawowymi. Na kwotę wynagrodzenia za usługę wpływają: liczba dokumentów, liczba pracowników, specyfika firmy oraz indywidualnych potrzeb klienta.