X

Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów księgowych w Biurze Doradztwa i Obsługi Podatkowej Janusz Plichta

Realizujemy projekt unijny pod nazwą: „Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów księgowych w Biurze Doradztwa i Obsługi Podatkowej Janusz Plichta.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Powrót do strony głównej